Klapky jednolisté

 Série/Typ

Technické podmínky
TPJ

Klapky jednolisté čtyřhranné
Klapky jednolisté kruhové bez přírub pro potrubí SPIRO
Klapky jednolisté kruhové s přírubami

RK
 

TPJ 18 - 12 - 82
TPJ 58 - 12 - 92
TPJ 48 - 12 - 98

TPJ 68 - 12 - 92

Ovládání ruční
Ovládání ruční s pákou
a táhlem
Ovládání servopohonem Belimo
Provedení s osazením pro servopohon

R
RD
S
SM

Protipříruby regulačních klapek
Pozední rámy regulačních klapek

TPJ 28 - 12 - 82

klapky  jednolisté  čtyřhranné

POPIS VÝROBKU:
Klapka sestává z pláště, přírub pro R spoj, listu, čepů, ovládání. Při ovládání “R” je klapka vybavena ovládací pákou a segmentem typu DEC. Při ovládání “S” je klapka osazena servopohonem typu BELIMO. Klapky jsou zhotovovány z pozinkovaného plechu. Připojovací rozměry klapek odpovídají PN 12 0804. Klapky jsou standardně vyráběny ve velikostech pro čtyřhranné potrubí sk. I. TPJ 58-12-73. Klapky do potrubí sestávají pouze z ručního ovládání DEC a z listu.

Je možné volit ze čtyř základních variant uspořádání:
1. bez signalizace – servopohon LM 230 + ovládací skříňka VS 10
2. se signalizací – servopohon LM 230 – S + ovládací skříňka OS 1
3. bez signalizace – servopohon LM 230 bez ovládací skříňky
4. uspořádání s možností signalizace – servopohon LM 230 – S bez ovládací skříňky

ROZSAH POUŽITÍ:
Klapka jednolistá čtyřhranná slouží k regulaci průtoku vzduchu u potrubí pro větrací a odsávací zařízení. Používá se pro potrubí sk. I. Lze jí uzavřít celý průřez potrubí, ale nezaručuje těsnost. Klapky do potrubí je možno umístit do trub ve vzdálenostech od okraje daných technologickými možnostmi výrobce.

Příklad pro objednávání:
a) počet kusů
b) označení
c) velikost
d) ovládání
Příklad: 2 ks klapka jednolistá 400 x 200 ovládání S, se signalizací, ovlád. skříňka OS 1 dle TPJ 58-12-92

Podívejte se na technický nákres

Rozměrová řada, hmotnosti (ovládání ruční “R”)

Š x V

100

110

125

140

160

180

200

225

250

280

315

355

100

1,6

                     

110

1,7

1,8

                   

125

1,8

1,8

1,9

                 

140

1,8

1,9

2,0

2,1

               

160

2,0

2,0

2,1

2,1

2,3

             

180

2,1

2,1

2,2

2,3

2,4

2,4

           

200

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

         

225

2,3

2,3

2,4

2,6

2,7

2,7

2,9

3,0

       

250

2,3

2,3

2,4

2,7

2,8

2,8

2,9

3,3

3,5

     

280

2,7

2,9

3,2

3,3

3,4

3,6

3,7

3,8

4,0

4,2

   

315

3,3

3,4

3,4

3,5

3,7

3,8

4,0

4,3

4,5

4,5

4,7

 

355

3,6

3,7

3,7

3,8

4,0

4,1

4,3

4,5

4,6

4,9

5,1

5,3

400

3,8

3,9

4,0

4,1

4,3

4,4

4,5

4,7

5,0

5,1

5,4

5,6

450

4,2

4,3

4,4

4,5

4,7

4,9

5,0

5,1

5,3

5,6

5,8

6,1

500

4,5

4,6

4,8

4,9

5,9

5,1

5,3

5,6

5,7

5,9

6,1

6,4

560

5,0

5,1

5,2

5,3

5,4

5,7

5,8

6,0

6,2

6,5

6,7

7,0

630

5,5

5,5

5,7

5,8

6,0

6,0

6,3

6,5

6,7

6,9

7,2

7,6

710

   

6,2

6,4

6,5

6,6

6,7

7,1

7,2

7,5

7,9

8,1

800

     

8,5

8,7

8,9

9,2

9,4

9,6

10,0

10,3

10,8

900

       

9,9

10,2

10,4

10,6

11,0

11,2

11,8

12,1

1000

         

11,0

11,3

11,5

11,8

12,3

12,6

13,1

1120

           

12,4

12,8

13,0

13,4

13,9

14,3

1250

           

13,7

14,0

14,3

14,8

15,1

15,8

1400

               

16,0

16,3

16,7

17,3

Rozměrová řada, hmotnosti (ovládání servopohonem “S”)

Š x V

100

110

125

140

160

180

200

225

250

280

315

355

100

1,8

                     

110

1,9

2,0

                   

125

2,1

2,1

2,2

                 

140

2,1

2,2

2,3

2,4

               

160

2,3

2,3

2,4

2,5

2,6

             

180

2,4

2,5

2,6

2,7

2,9

3,0

           

200

2,5

2,7

2,9

3,0

3,0

3,1

3,2

         

225

2,9

3,0

3,1

3,1

3,2

3,3

3,5

3,6

       

250

3,2

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,8

3,9

4,0

     

280

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,3

4,3

   

315

3,9

3,9

4,0

4,0

4,1

4,2

4,3

4,6

4,7

4,9

5,1

 

355

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,6

4,7

4,9

5,0

5,3

5,4

5,7

400

4,4

4,4

4,6

4,7

4,8

4,9

5,0

5,3

5,4

5,6

5,9

6,1

450

4,8

4,9

4,9

5,0

5,2

5,4

5,5

5,6

5,8

6,1

6,3

6,6

500

5,0

5,1

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

6,0

6,1

6,3

6,6

6,9

560

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

6,1

6,3

6,4

6,6

6,9

7,1

7,4

630

5,8

6,1

6,1

6,3

6,4

6,5

6,7

6,9

7,1

7,3

7,5

7,9

710

   

6,7

6,9

7,0

7,1

7,3

7,6

7,7

8,0

8,3

8,6

800

     

8,5

8,7

8,9

9,1

9,3

9,5

9,9

10,1

10,6

900

       

9,8

10,0

10,1

10,3

10,6

10,9

11,2

11,7

1000

         

11,4

11,5

11,7

12,0

12,4

12,6

13,3

1120

           

12,3

12,7

12,9

13,3

13,7

14,1

1250

           

13,9

14,2

14,5

15,0

15,3

15,9

1400

                15,9

16,5

17,1

17,9

Podrobné informace jsou uvedeny v technických podmínkách klapek jednolistých čtyřhranných TPJ  58-12-92. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnosti v kg.

klapky  jednolisté  kruhové včetně  přírub
klapky  jednolisté  Kruhové  bez  přírub  pro potrubí  SPIRO

POPIS VÝROBKU:
Klapka sestává z pláště, plochých přírub, listu, čepů, ovládání. Pro klapky do potrubí SPIRO je plášť klapky bez přírub. Při ovládání “R” je klapka vybavena ovládací pákou a segmentem typu DEC, které je možno dodat v provedení kovovém nebo plastovém. Plastové ovládání se používá do průměru D £
200. Při ovládání “S” je klapka osazena servopohonem typu BELIMO. Klapky jsou zhotovovány z pozinkovaného plechu, ploché příruby jsou se základním nátěrem. Připojovací rozměry klapek odpovídají PN 12 0802. Klapky jsou standardně vyráběny ve velikostech pro kruhové potrubí sk. I. TPJ 58-12-75. Klapky do potrubí SPIRO odpovídají údajům výrobců potrubí. Klapky do potrubí sestávají pouze z ručního ovládání DEC a z listu.

Je možné volit ze čtyř základních variant uspořádání:
1. bez signalizace – servopohon LM 230 + ovládací skříňka VS 10
2. se signalizací – servopohon LM 230 – S + ovládací skříňka OS 1
3. bez signalizace – servopohon LM 230 bez ovládací skříňky
4.
uspořádání s možností signalizace – servopohon LM 230 – S bez ovládací skříňky

ROZSAH POUŽITÍ:
Klapka jednolistá kruhové slouží k regulaci průtoku vzduchu v potrubí u větracích a odsávacích zařízení. Používá se pro potrubí sk. I. Lze jí uzavřít celý průřez potrubí, ale nezaručuje těsnost. Klapky do potrubí je možno umístit do trub ve vzdálenostech od okraje daných technologickými možnostmi výrobce.

Příklad pro objednávání:
a) počet kusů
b)
označení
c)
velikost
d) ovládání
Příklad: 2 ks klapka jednolistá Ć  250, ovládání R – kovové TPJ 68 –12 - 92
            2 ks klapka do potrubí SPIRO Ć  250, ovládání R – kovové TPJ 48 –12 – 92
            2 ks klapka jednolistá do potrubí Ć  250, ovládání R – kovové TPJ 68 –12 - 92

Podívejte se na technický nákres jednolistých kruhových klapek bez přírub ovládání ruční R - typ KE plastové, ovládání R a S,typ kovové DEC, jednolistých kruhových klapek s přírubami ovládání ruční R - typ KE plastovéovládání R a S, typ kovové DEC
 

Základní délka klapek
 do
Ć 140  L = 150
Ć  160 – 630  L = 250

Ć  D

80

100

110

125

140

160

180

200

225

250

280

310

315

355

400

450

500

560

630

Ovládání ruční 
R

1

1,15

1,2

1,5

1,6

2

2,2

2,4

2,6

2,8

3,1

3,4

3,6

3,8

4,6

5,2

5,7

6,3

6,8

Ovládání servopohon.
S

2,4

2,55

2,6

2,9

3

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,5

4,8

5,0

5,2

6

6,6

7,1

7,7

8,2

 

Ć  D

80

100

110

125

140

160

180

200

Ovládání ruční R – plastové KE, hmotnost

0,64

0,82

0,95

1,26

1,4

1,65

1,81

2,23

Základní délka klapek:
do Ć  140 L = 270

Ć  150 – 630 L = 370

SPIRO potrubí
Ć  D1

80

100

125

140

150

160

180

200

225

250

280

310

315

355

400

450

500

560

600

630

Rozměr Ć  D

78

98

123

138

48

158

178

198

223

248

278

298

313

353

398

448

498

558

598

628

Ovládání ruční
R - hmotnost

Ovládání plastové KE

1,79

1,99

2,25

2,42

2,55

2,92

3,37

4,18

4,44

5,15

5,35

6,03

Ovládání servopohon.
S - hmotnost

1,2

1,36

1,77

1,79

1,85

1,9

2,0

2,19

2,39

2,59

2,85

3,02

3,15

3,52

3,97

4,78

5,04

5,75

5,95

6,63

 

SPIRO potrubí
Ć  D1

80

100

125

140

150

160

180

200

Rozměr Ć  D

78

98

123

138

148

158

178

198

Ovládání ruční
R – plastové KE, hmotnost

0,43

0,5

0,65

0,73

0,8

1,11

1,25

1,4

Podrobné informace jsou uvedeny v technických podmínkách klapek jednolistých kruhových včetně přírub TPJ 68-12-92 a klapek jednolistých kruhových bez přírub pro potrubí SPIRO TPJ 48-12-98. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnosti v kg.